ĐĂNG TUYỂN NHANH

Đăng tuyển

  • 17th edition
  • AutoCAD
  • Civils
  • dairy
  • electrical
  • engineer
  • Maintenance engineer
  • projects
  • Kỹ năng thúc đẩy nhân viên
  • Thật thà
  • Cẩn thận
  • engineering
  • Chủ động trong công việc
  • Năng động, nhậy bén với thị trường
  • Hiểu biết về thị trường đặt món trực tuyến

Thông tin khác

Tập tin đính kèm

Tải lên tập tin

Địa chỉ/Vị trí

 • Đối với vị trí chính xác, bạn có thể kéo và thả pin.