Thông tin Jimmy

 • Academic Level Diploma
 • Age 23 - 27 Years
 • Salary 1850
 • Gender Male
 • Industry Management

Thông tin chi tiết

Toi co 3 nam kinh nghiem kinh doanh va 1 nam truc tiep quan ly bo phan kinh doanh tai Viet Nam

 

 

Giáo dục

 • 2001
  Đại Học Kinh Tế

  Cử Nhân

  Hệ chính quy

Kinh nghiệm

Chuyên môn

Kỹ năng vi tính
Kỹ năng lập trình
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng thương lượng

Danh mục đầu tư

Danh hiệu & giải thưởng

Kỹ năng